Hoppa till innehåll

Utredningar och bedömningar barn och ungdom

Vi har erfarenhet av utredningar och bedömningar av barn och ungdom från barn- och ungdomspsykiatri (BUP), elevhälsa och ungdomshem (SiS). Vi erbjuder psykologiska utredningar och bedömningar av barn och ungdom anpassade för olika verksamheter och mål, som till exempel elevhälsa (skolpsykologisk utredning), socialtjänst eller behandlingshem. Frågeställningarna kan gälla kognitiva svårigheter så som olika typer av inlärningssvårigheter, beteendemässiga svårigheter eller känslomässiga svårigheter. Vi arbetar gärna både med avgränsade frågeställningar och med komplexa svårigheter.

Vi kan erbjuda utredning av dyslexi, dyskalkyli och andra specifika inlärningssvårigheter. Vi kan även erbjuda rådgivning, bedömning och utredning kring särskilda begåvningar.