Hoppa till innehåll

Konsulttjänster elevhälsa

Vi erbjuder stöd till skolors arbete med elevhälsa, några exempel:

• Utbildnings- och utvecklingsinsatser kring bland annat följande teman:

– lågaffektivt bemötande och CPS

– hälsofrämjande och förebyggande arbete

– systematiskt och proaktivt arbete för att möta behoven hos elever med specifika inlärningssvårigheter och andra funktionsnedsättningar

• Stöd till utvecklingsarbete inom elevhälsa på förvaltnings- och enhetsnivå. Handledning till rektorer och elevhälsoteam.