Hoppa till innehåll

GDPR

Här följer information om vår behandling av personuppgifter. Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är:

Psykologi för utveckling och lärande PSUL AB, org nr 556939-5600
Adress: Kronogatan 4A, 46230 Vänersborg
Telefon: 0738-132988
E-post: info@psul.se

För dig som klient på Vänersborgs psykologmottagning:
När du går i samtal hos oss som leg psykologer har vi journalföringsplikt. Utifrån detta måste vi dokumentera information om dig och din behandling i en patientjournal. Vi skriver anteckningar under samtal – dessa anteckningar är arbetsmaterial som behövs utifrån journalföringsplikten. De förvaras skyddat utifrån vår tystnadsplikt och förstörs när vi dokumenterat det väsentliga i din patientjournal. Patientjournalen är också skyddad av tystnadsplikt. Vi måste enligt lag spara patientjournalen i 10 år efter den sista anteckning som görs i journalen, och när de 10 åren har gått förstörs den.

När du kontaktar oss via e-post eller SMS kring exempelvis tidsbokning sparar vi det tills informationen är inaktuell och raderar sedan. Om du skickar känsliga personuppgifter som vi behöver spara flyttas dessa till arbetsmaterial eller patientjournal och brevet eller SMS:et raderas. Vi sparar telefonnummer och/eller e-postadress i vår adressbok i dator/telefon under tiden du har kontakt med oss, och raderar sedan dessa. Den rättsliga grunden för att spara dessa uppgifter är avtal.

Om du betalar med kort, Swish eller faktura kommer vissa uppgifter så som telefonnummer, kortnummer eller bankkontonummer att finnas som underlag för vår fakturering och bokföring som enligt lag måste sparas i sju år, varefter uppgifterna raderas.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Vi är skyldiga att att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

För dig som har andra typer av kontakt med oss, t ex handledning eller utbildning:
Vid kontakter kring bokningar av uppdrag och tjänster registrerar vi kontaktuppgifter kring dig som kund kundregister, faktureringssystem och adressbok i dator/telefon. Dessa uppgifter sparas under arbetets gång och upp till två år efter kontaktens avslut och raderas sedan. Den rättsliga grunden för att spara dessa uppgifter är avtal.

När du kontaktar oss via e-post eller SMS sparar vi kommunikationen tills informationen är inaktuell och raderar den sedan.

Under arbetets gång behöver vi föra arbetsanteckningar som kan innehålla personuppgifter. Dessa anteckningar förvaras skyddat och konfidentiellt och raderas när de är inaktuella. Dessa personuppgifter behandlar vi utifrån ditt samtycke till att uppdraget ska genomföras som ges när vi kommer överens om uppdragets genomförande.

Om du är kontaktperson för ett företag eller organisation som vi skickar faktura till kommer ditt namn och kontaktuppgifter att registreras i vårt faktureringssystem. Om du betalar privat med kort, Swish eller faktura kommer vissa uppgifter så som telefonnummer, kortnummer eller bankkontonummer att finnas som underlag för vår fakturering och bokföring. Dessa uppgifter måste enligt lag sparas i sju år, varefter uppgifterna raderas.

Du har rätt att begära ett registerutdrag för att kontrollera vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Vi är skyldiga att att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.